Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 4.580 -2 (-0,43) -36,52 0,47
BMF 11.054 -446 (-3,88) 32,16 1,04
CCI 21.100 -90 (-4,09) 10,07 1,47
CNG 33.900 -95 (-2,72) 14,66 1,97
DDG 4.407 -193 (-4,20) -1,46 0,45
DMS 8.400 -400 (-4,55) 28,24 0,80
DVC 10.100 +100 (+1,00) 31,47 0,55
GAS 79.000 -90 (-1,12) 16,85 2,67
GCB 18.000 0 (0) 10,69 0,93
HFC 6.300 0 (0) 18,44 0,80
HTC 29.350 +2.250 (+8,30) 8,79 1,29
MTG 10.300 0 (0) 56,92 0,94
PCG 6.500 0 (0) -35,22 0,76
PEG 7.950 +550 (+7,43) -106,47 2,89
PGC 15.450 -5 (-0,32) 9,93 1,05
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha 48,20%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng 5,49%
Đinh Ngọc Hải 3,13%
Phạm Thu Hiền 3,04%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 2,95%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 07/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 31/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 03/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023

Xem thêm