Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAM 9.000 -12 (-1,31) -36,15 0,47
ABT 33.650 -20 (-0,59) 4,83 0,99
ACL 12.400 -15 (-1,19) 63,13 0,78
AGF 2.700 0 (0) -12,60 0
ANV 30.050 0 (0) 101,36 1,41
APT 4.000 0 (0) -0,26 0
ASM 11.350 -75 (-6,19) 19,58 0,49
ATA 900 0 (0) -48,18 0
AVF 400 0 (0) -0,16 0
BAF 26.000 +55 (+2,16) 138,74 1,96
BLF 4.688 -12 (-0,26) 12,66 0,46
CAD 500 0 (0) -0,07 0
CAT 17.739 -161 (-0,90) 6,63 1,13
CCA 16.300 0 (0) 61,63 1,02
CMX 8.010 -17 (-2,07) 16,71 0,55
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
PYN Elite Fund 8,28%
Võ Thị Thanh Tâm 5,20%
Lê Thị Thiên Trang 5,14%
Nguyễn Văn Phụng 4,99%
Phạm Thị Trúc 0,64%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 01/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 02/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 31/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 05/09/2023

Xem thêm