Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần ASA (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASA 12.600 0 (0) 997,48 1,21
BBT 9.800 +1.100 (+12,64) 12,25 0,64
BKG 4.010 +2 (+0,50) 28,88 0,31
BVN 14.050 +1.050 (+8,08) 3,84 0,71
CET 6.708 +8 (+0,12) -159,95 0,60
LIX 40.050 +55 (+1,39) 13,49 1,43
NET 96.750 -850 (-0,87) 10,52 4,55
PNJ 96.000 +10 (+0,10) 16,12 3,06
XPH 7.000 -600 (-7,89) -5,54 0,66
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Cao Tấn Thành 10,00%
Lưu Quang Hưng 9,59%
Nguyễn Đan Thanh 6,40%
Lê Minh Quân 6,07%
Nguyễn Văn Đông 4,40%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2019 19/05/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2018 25/07/2018
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2017 31/01/2018
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2017 14/12/2017

Xem thêm