Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (UPCOM | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.772 +372 (+4,43) 13,29 0,83
ABW 9.694 +394 (+4,24) 13,95 0,74
AGR 16.650 +100 (+6,38) 22,89 1,46
APG 10.350 +51 (+5,18) -26,37 0,93
ART 1.300 0 (0) -12,27 0,11
BMS 11.466 +566 (+5,19) 15,78 0,89
BSI 48.250 +265 (+5,81) 27,10 2,12
BVS 25.863 +863 (+3,45) 10,18 0,80
CSI 31.893 +693 (+2,22) 619,94 2,95
CTS 28.600 +105 (+3,81) 28,05 2,12
DSC 16.872 +472 (+2,88) 19,35 1,56
EVS 8.918 +218 (+2,51) 12,93 0,75
FTS 44.500 +160 (+3,72) 19,34 2,65
HAC 8.500 +400 (+4,94) 474,07 0,96
HBS 8.320 +220 (+2,72) 17,45 0,67
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
La Mỹ Phượng 5,11%
Huỳnh Văn Thành 4,96%
Công ty Cổ phần Sông Đà 9 0%
Lê Thành Vinh 0%
Nguyễn Thị Thanh Thanh 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 21/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/11/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 30/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 26/10/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 30/11/2023

Xem thêm