Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 4.900 0 (0) -2,12 0
APT 4.800 0 (0) -0,20 0
ATA 4.100 0 (0) -9,69 0
AUM 10.500 0 (0) -43,01 1,04
AVF 1.900 0 (0) -0,77 0
CAD 3.500 0 (0) -10,73 0
CAT 27.693 +393 (+1,44) 5,38 1,99
CCA 9.800 0 (0) 21,30 0,66
CNA 43.900 0 (0) -325,40 4,32
CQN 23.400 0 (0) 18,29 1,93
DAT 24.700 +10 (+0,40) 26,21 1,76
DBC 72.200 +50 (+0,69) 8,46 1,73
FMC 47.800 -120 (-2,44) 12,25 1,71
GTN 18.000 0 (0) 45,17 1,09
HAG 14.800 -85 (-5,43) -12,21 2,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư SFC 41,09%
Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV 30,00%
Hồ Thị Sương 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 12/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 03/04/2020

Xem thêm