Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.514 +114 (+1,36) 17,11 0,80
ABW 9.854 +54 (+0,55) 13,26 0,74
AGR 20.250 +75 (+3,84) 31,65 1,72
APG 14.000 +15 (+1,08) 20,63 1,23
ART 1.300 0 (0) -6,15 0,86
BMS 10.516 +316 (+3,10) 7,76 0,84
BSI 58.500 +110 (+1,91) 26,44 2,46
BVS 46.070 +1.870 (+4,23) 14,98 1,40
CSI 37.021 +521 (+1,43) -46,93 3,53
CTS 43.850 +155 (+3,66) 23,61 3,04
DSC 25.734 +434 (+1,72) 27,50 2,31
EVS 7.540 +40 (+0,53) 14,40 0,65
FTS 46.350 +100 (+2,20) 26,15 3,69
HAC 14.100 +300 (+2,17) 10,63 1,50
HBS 8.062 +62 (+0,77) 14,39 0,64
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thu Trang 2,32%
Asean Deep Value Fund 2,28%
CTCP Quản lý quỹ Tín Phát 2,27%
Lucerne Enterprise Ltd 2,24%
CTCP Quản lý quỹ Đầu tư FPT 1,93%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 19/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 23/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 14/12/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 28/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 24/07/2023

Xem thêm