Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.247 -453 (-5,21) 18,04 0,78
ABW 9.921 -479 (-4,61) 13,59 0,75
AGR 20.500 +35 (+1,73) 30,18 1,77
APG 15.000 0 (0) 15,94 1,31
ART 1.300 0 (0) -6,99 0,83
BMS 10.257 -743 (-6,75) 7,89 0,84
BSI 57.000 -150 (-2,56) 28,24 2,47
BVS 33.867 -933 (-2,68) 12,84 1,09
CSI 34.987 -1.213 (-3,35) -46,41 3,26
CTS 39.750 +205 (+5,43) 31,54 2,90
DSC 22.828 -672 (-2,86) 29,06 2,09
EVS 7.400 -100 (-1,33) 36,11 0,62
FTS 57.000 -20 (-0,34) 27,49 3,36
HAC 12.900 0 (0) 11,23 1,43
HBS 7.747 +47 (+0,61) 14,49 0,61
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thu Trang 2,32%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương 2,28%
CTCP Quản lý quỹ Tín Phát 2,27%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương 2,24%
CTCP Quản lý quỹ Đầu tư FPT 1,93%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 23/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 14/12/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 28/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 24/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 14/12/2023

Xem thêm