Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 20.000 0 (0) 11,69 1,44
CE1 10.000 0 (0) 33,73 0,68
CKA 37.900 0 (0) 5,75 1,21
CKD 24.000 +500 (+2,13) 7,07 1,50
CMK 8.800 0 (0) 8,05 0,58
CTB 0 -20.300 (-100,00) 4,63 1,04
CTT 0 -15.500 (-100,00) 6,22 1,14
DZM 0 -2.900 (-100,00) -1,74 0
FBC 3.700 0 (0) 0,21 0,10
FT1 35.700 0 (0) 3,32 1,64
IME 141.000 0 (0) 833,84 17,05
ITS 3.799 +99 (+2,68) 10,15 0,35
L10 21.900 0 (0) 12,71 0,84
L35 5.500 0 (0) -1,39 1,17
L43 0 -4.200 (-100,00) -1,02 0,74
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - Công ty Cổ phần 51,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 06/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/03/2022
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 08/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 03/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 05/03/2019

Xem thêm