Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Armephaco (UPCOM | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 41.374 +74 (+0,18) 22,01 2,85
AMP 16.000 0 (0) 57,46 1,21
BCP 11.000 0 (0) -11,67 1,91
BIO 18.000 0 (0) 25,59 1,58
CDP 11.753 +353 (+3,10) 13,38 1,00
CNC 28.918 -182 (-0,63) 8,33 1,82
DAN 25.300 0 (0) 6,57 0,72
DBD 53.300 +30 (+0,56) 14,89 2,67
DBM 27.200 0 (0) 9,40 0,76
DBT 13.900 -10 (-0,71) 16,93 0,87
DCL 30.400 0 (0) 32,05 1,50
DDN 7.800 -200 (-2,50) 95,23 0,60
DHD 23.700 0 (0) 21,29 1,55
DHG 115.400 -60 (-0,51) 16,53 2,97
DMC 64.000 +50 (+0,78) 11,63 1,42
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Minh Thắng 38,04%
Công ty Cổ phần Armephaco 29,00%
Lê Tuấn 3,89%
La Thị Sao Mai 3,16%
Đỗ Đình Ngọc 0,07%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 10/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 15/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 05/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 27/07/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 15/05/2023

Xem thêm