Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 7.300 0 (0) 3.952,84 0,40
ALV 4.362 -38 (-0,86) 5,44 0,32
ATB 600 0 (0) -0,11 0,23
B82 500 0 (0) 4,83 0,05
BCE 5.870 +2 (+0,34) -3,52 0,64
BMN 8.000 0 (0) 4,86 0,73
BOT 3.791 -109 (-2,79) -3,55 1,17
C12 3.600 0 (0) 5,08 0,22
C47 6.950 -14 (-1,97) 33,08 0,54
C4G 12.628 -572 (-4,33) 21,00 1,22
C92 3.600 -500 (-12,20) 486,19 0,31
CC1 14.739 -961 (-6,12) 25,85 1,31
CDC 19.500 -40 (-2,01) 24,52 1,33
CIG 6.680 -16 (-2,33) 41,20 1,26
CII 18.450 -135 (-6,81) 85,41 0,65
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/10/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Vũ Thị Thanh Thảo 5,21%
Phương Tiến Dũng 4,99%
Phạm Huy Hoàng 4,82%
Trương Thế Dũng 4,62%
Phạm Thị Minh Ngọc 4,60%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2021 08/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2019 13/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 31/01/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2018 25/07/2018

Xem thêm