Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 6.280 0 (0) -0,60 0,49
ANT 11.117 +17 (+0,15) 2,95 0,68
APF 60.071 -229 (-0,38) 4,94 1,53
BBC 57.000 -20 (-0,34) 17,43 0,79
BCF 30.571 -429 (-1,38) 15,14 2,67
BLT 34.209 -91 (-0,27) 13,76 1,16
BMV 44.800 0 (0) 345,23 4,40
C22 14.300 0 (0) 6,09 0,71
CAN 0 -67.000 (-100,00) 28,22 2,35
CBS 41.256 +856 (+2,12) 4,37 0,89
CLX 14.899 -501 (-3,25) 7,30 0,81
CMF 188.400 0 (0) 6,88 1,84
CMM 6.459 -541 (-7,73) 7,41 0,61
CMN 55.700 -9.800 (-14,96) 12,65 1,79
HHC 0 -130.000 (-100,00) 42,11 3,79
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NESFOR VIỆT NAM 7,87%
Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang 4,95%
Nguyễn Văn Phúc 4,87%
Lã Quốc Đạt 3,52%
Hoàng Văn Toàn 2,75%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 31/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 13/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 12/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 29/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 31/07/2023

Xem thêm