Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 15.613 +1.913 (+13,96) 8,24 1,41
APF 54.848 -52 (-0,09) 5,69 1,51
BBC 67.400 -60 (-0,88) 28,69 0,95
BCF 36.000 +500 (+1,41) 15,16 2,91
BKH 24.100 0 (0) 9,07 0,86
BLT 26.536 -564 (-2,08) 26,52 0,68
BMV 13.800 0 (0) 64,72 1,35
C22 19.000 0 (0) 7,26 0,94
CAN 53.500 -5.500 (-9,32) 9,16 1,81
CBS 82.022 +1.322 (+1,64) 0 3,49
CLX 30.368 +468 (+1,57) 17,56 1,94
CMF 128.100 0 (0) 5,81 1,91
CMN 64.000 0 (0) 13,88 2,15
HHC 0 -87.900 (-100,00) 41,88 3,19
HSL 10.000 +3 (+0,30) 11,63 0,68
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Louis Holdings 23,00%
Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang 4,95%
Công ty Cổ phần Louis Capital 0%
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 0%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 21/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 19/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 16/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 20/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 25/03/2021

Xem thêm