Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần DAMSAN (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAT 4.600 -20 (-4,16) 19,01 0,44
ADS 12.600 -5 (-0,39) 13,11 0,80
AG1 9.017 +17 (+0,19) 4,06 0,86
BDG 30.752 -248 (-0,80) 6,18 1,39
BMG 17.900 0 (0) 7,43 0,85
DCG 18.700 0 (0) 10,35 0,77
DM7 20.700 0 (0) 8,05 1,12
EVE 14.200 +25 (+1,79) 33,44 0,60
FTM 700 0 (0) -0,11 0
G20 500 0 (0) -0,15 0
GIL 32.000 -30 (-0,92) 78,67 0,88
GMC 8.890 0 (0) -5,64 0,75
HCB 16.600 0 (0) 4,57 0,58
HDM 29.897 -103 (-0,34) 6,29 1,38
HLT 10.100 +1.300 (+14,77) -1,11 1,02
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đỗ Đức Khang 5,53%
Đỗ Văn Khôi 5,00%
Hoàng Kim Thu 2,64%
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng ACC 2,06%
Công ty Cổ phần DAMSAN 1,89%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 18/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 06/11/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 11/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 26/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 29/03/2023

Xem thêm