Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACC 12.800 -10 (-0,77) 21,49 1,17
ACE 33.423 -277 (-0,82) 5,91 1,43
ADP 19.200 0 (0) 11,29 1,70
BDT 17.401 -499 (-2,79) 18,95 1,20
BHC 2.000 0 (0) 20,48 0
BMP 88.500 -240 (-2,64) 7,25 2,63
BT6 4.947 +547 (+12,43) -1,98 0
BTD 21.600 0 (0) 13,96 0,55
BTN 3.701 +1 (+0,03) -2,36 0,53
C32 18.100 -20 (-1,09) 17,45 0,47
CCM 37.000 0 (0) 4,33 0,54
CDG 2.500 0 (0) 2,02 0,18
CGV 2.904 -96 (-3,20) -7,77 0,34
CHC 3.600 0 (0) 3,95 0,29
CLH 24.527 -473 (-1,89) 5,99 1,63
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Bửu Trí 11,36%
Võ Hồng Hà 11,00%
Nguyễn Thị Nhung 10,06%
Lê Đình Quang 9,22%
Đỗ Thụy Thúy Vy 7,13%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 03/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 18/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022

Xem thêm