Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACC 14.750 +20 (+1,37) 21,46 1,20
ACE 36.892 +92 (+0,25) 7,57 1,58
ADP 29.000 +100 (+3,57) 9,26 2,16
BDT 10.538 +438 (+4,34) 13,62 0,71
BHC 1.400 0 (0) 13,96 0
BMP 107.000 -40 (-0,37) 9,22 3,04
BT6 3.400 0 (0) -1,36 0
BTD 20.000 0 (0) 15,86 0,52
BTN 2.754 +54 (+2,00) -1,49 0,54
C32 17.600 +5 (+0,28) -87,42 0,50
CCM 45.000 0 (0) 4,13 0,59
CDG 2.500 0 (0) 4,22 0,19
CGV 4.163 -37 (-0,88) 46,91 0,49
CHC 3.600 0 (0) 66,49 0,29
CLH 21.335 -165 (-0,77) 6,88 1,31
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đỗ Thụy Thúy Vy 7,13%
Tống Quốc Minh 4,98%
Nguyễn Tài Thảo 4,22%
Vương Thị Huyền Trang 4,19%
CAO TRÍ ĐỨC 3,63%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 19/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 03/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 16/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/10/2023

Xem thêm