Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (HNX | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
EID 21.752 -448 (-2,02) 4,41 0,77
EPH 13.000 -200 (-1,52) 3,87 0,87
FHS 28.000 0 (0) 6,34 1,76
HEV 0 -30.000 (-100,00) -17,00 2,33
HTP 13.124 +624 (+4,99) 347,99 0,53
IBD 9.600 0 (0) 22,67 0,90
IHK 15.900 0 (0) 9,25 1,34
IN4 44.500 0 (0) 7,31 1,13
LBE 0 -23.800 (-100,00) 30,36 2,00
NBE 12.429 +29 (+0,23) 2,95 0,67
PNC 9.200 0 (0) 8,44 0,56
QST 0 -16.000 (-100,00) 5,38 1,10
SAP 23.300 0 (0) 140,81 4,32
SED 19.025 -75 (-0,39) 4,15 0,59
SGD 14.075 +975 (+7,44) 29,53 0,81
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông 37,40%
LÊ HOÀNG HẢI 10,30%
PHẠM VĂN THẮNG 7,07%
Nguyễn Việt Hưng 4,99%
Phạm Thị Ngọc Diệp 4,92%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 24/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 02/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 25/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 30/03/2023

Xem thêm