Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.200 0 (0) 1,41 0,26
ACS 15.200 0 (0) 13,84 1,03
AMS 13.867 -233 (-1,65) 11,04 1,12
ASD 8.000 0 (0) 16,31 0,66
ATB 3.869 +469 (+13,79) -4,98 0,45
B82 1.100 0 (0) 10,63 0,11
BHA 10.566 +66 (+0,63) 11,62 1,03
BHT 7.800 0 (0) -2,36 0
BMN 5.800 0 (0) 3,62 0,53
BOT 55.945 +345 (+0,62) -28,14 8,30
DTK 12.133 -367 (-2,94) 16,27 1,14
HUB 25.400 +10 (+0,39) 7,66 1,07
TCD 14.850 -10 (-0,66) 6,63 1,21
THG 79.300 +130 (+1,66) 6,87 2,33
TTA 15.600 -20 (-1,26) 20,96 1,27
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/04/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Bê tông Ngoại thương 10,56%
Nguyễn Quang Khanh 8,50%
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ngoại thương 5,53%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm