Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 600 0 (0) 255,28 0,09
AMC 0 -18.600 (-100,00) 8,24 1,04
ATG 6.100 0 (0) -3.339,67 2.519,94
BKC 0 -6.900 (-100,00) 15,79 0,44
BMC 17.950 -45 (-2,44) 9,19 0,97
BMJ 11.000 0 (0) 21,93 0,99
DHM 10.100 -10 (-0,98) 53,05 0,90
HGM 44.000 -3.200 (-6,78) 9,56 2,81
HPM 10.200 0 (0) 59,95 1,00
KCB 8.378 +178 (+2,17) 10,91 0,68
KHD 6.900 0 (0) -6,64 0,62
KSB 21.950 -100 (-4,35) 23,27 0,84
KSH 500 0 (0) -0,55 0,06
KSQ 2.454 -146 (-5,62) 9,45 0,28
KSV 27.679 -321 (-1,15) 40,45 1,86
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
NGUYỄN XUÂN THANH 9,81%
Lê Thị Yến Ngọc 3,92%
Phạm Thị Thúy Hạnh 1,22%
VŨ THỊ THU HIỀN 0,39%
NGUYỄN THỊ DOAN 0,02%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 05/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 28/08/2023

Xem thêm