Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 37.300 0 (0) 5,92 1,56
ADP 23.000 +1.000 (+4,55) 12,74 1,85
BDT 37.500 -6.400 (-14,58) 17,66 2,46
BHC 2.800 0 (0) 23,60 0
BT6 4.800 0 (0) -1,92 0
BTD 35.674 +674 (+1,93) 7,04 0,82
BTN 4.898 +98 (+2,04) -2,80 0,58
CCM 56.500 0 (0) 16,24 0,97
CDG 3.200 0 (0) 3,88 0,24
CDR 6.465 -235 (-3,51) 27,10 0,56
CLH 31.796 -104 (-0,33) 6,70 1,79
HT1 15.850 +100 (+6,73) 20,17 1,16
HVX 5.390 +28 (+5,47) 256,53 0,52
KPF 14.500 +60 (+4,31) 10,83 1,16
LBM 95.000 +160 (+1,71) 11,45 2,11
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/05/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương 24,90%
Hoàng Xuân Quang 24,13%
Nguyễn Thị Kim Thanh 23,67%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 9,61%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 0,95%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 29/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/04/2022
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 08/02/2022
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 04/11/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 04/11/2021

Xem thêm