Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACC 13.550 0 (0) 19,72 1,10
ACE 36.757 +757 (+2,10) 7,54 1,57
ADP 29.000 0 (0) 9,26 2,16
BDT 10.060 -240 (-2,33) 13,00 0,68
BHC 1.400 0 (0) 13,96 0
BMP 97.500 +10 (+0,10) 8,40 2,77
BT6 3.400 0 (0) -1,36 0
BTD 19.900 0 (0) 15,78 0,51
BTN 2.700 0 (0) -1,46 0,52
C32 17.500 0 (0) -86,92 0,49
CCM 52.000 +2.000 (+4,00) 4,77 0,68
CDG 1.600 0 (0) 2,70 0,12
CGV 3.505 -195 (-5,27) 39,50 0,41
CHC 5.000 0 (0) 92,34 0,41
CLH 23.017 +217 (+0,95) 7,49 1,42
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương 48,78%
Nguyễn Thị Kim Thanh 23,67%
PYN Elite Fund 7,38%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC 1,94%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 0,95%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 09/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 27/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 31/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 29/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 15/02/2024

Xem thêm