Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 21.847 -453 (-2,03) 7,69 1,25
BAB 23.749 -51 (-0,21) 23,89 1,98
BVB 23.403 -797 (-3,29) 22,29 1,83
KLB 23.909 -291 (-1,20) 12,80 1,69
MSB 25.000 -120 (-4,58) 9,43 1,79
NAB 20.898 -502 (-2,35) 6,59 1,39
NVB 29.245 -355 (-1,20) 81,65 2,69
OCB 27.500 -100 (-3,50) 8,31 1,48
PGB 35.536 -1.964 (-5,24) 37,76 1,74
SGB 18.736 -264 (-1,39) 51,18 1,53
SHB 23.000 -55 (-2,33) 10,63 1,73
SSB 38.500 -105 (-2,65) 20,70 3,22
STB 28.000 -130 (-4,43) 15,02 1,58
TCB 50.200 -150 (-2,90) 10,11 1,99
TPB 47.000 -140 (-2,89) 10,76 2,22
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Dragon Financial Holdings Limited 5,54%
Vietnam Enterprise Investments Limited 3,84%
Estes Investments Limited 3,07%
Sather Gate Investments Limited 3,07%
Whistler Investments Limited 3,07%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 26/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 08/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 23/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 26/02/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 26/01/2021

Xem thêm