Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 7.778 -222 (-2,78) 17,75 0,60
ACB 27.150 +30 (+1,11) 6,57 1,49
BAB 12.289 -111 (-0,90) 12,72 0,94
BID 50.300 +60 (+1,20) 13,33 2,33
BVB 10.653 -147 (-1,36) 90,82 0,91
CTG 34.050 +60 (+1,79) 9,19 1,45
EIB 16.950 -5 (-0,29) 13,63 1,32
HDB 23.500 0 (0) 6,75 1,47
KLB 10.766 -834 (-7,19) 6,78 0,68
LPB 19.450 +75 (+4,01) 7,50 1,46
MBB 23.900 +50 (+2,13) 6,03 1,29
MSB 13.600 -20 (-1,44) 5,86 0,87
NAB 15.700 +5 (+0,31) 6,34 1,09
NVB 9.644 -356 (-3,56) -7,90 1,04
OCB 13.650 -40 (-2,84) 8,49 0,98
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Sather Gate Investments Limited 4,99%
Dragon Financial Holdings Limited 3,62%
Trần Hùng Huy 3,43%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 2,67%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 2,14%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 07/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 02/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 31/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 24/10/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 24/10/2023

Xem thêm