Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 7.800 0 (0) 5,48 0,56
BAB 13.876 -224 (-1,59) 13,34 1,17
BVB 11.664 -36 (-0,31) 11,76 0,86
KLB 10.785 +85 (+0,79) 7,16 0,75
MSB 12.100 +5 (+0,41) 5,21 0,91
NAB 9.943 -57 (-0,57) 4,56 0,67
NVB 14.802 -298 (-1,97) 983.331,19 1,46
OCB 15.600 +20 (+1,29) 6,09 0,85
PGB 19.164 +864 (+4,72) 14,21 1,25
SGB 13.974 +174 (+1,26) 22,65 1,10
SHB 10.500 +30 (+2,94) 4,18 0,75
SSB 32.150 0 (0) 15,75 2,50
STB 25.000 +20 (+0,80) 9,35 1,22
TCB 26.200 0 (0) 4,57 0,81
TPB 22.050 +25 (+1,14) 5,60 1,08
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 6,92%
Vietnam Enterprise Investments Limited 3,07%
Estes Investments Limited 2,46%
Sather Gate Investments Limited 2,46%
Whistler Investments Limited 2,46%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 21/03/2023
BCTC chưa kiểm toán năm 2022 21/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 21/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 07/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 05/10/2022

Xem thêm