Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (UPCOM | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.182 -118 (-1,42) 12,40 0,78
ABW 9.253 -147 (-1,56) 13,32 0,70
AGR 15.400 +25 (+1,65) 21,17 1,35
APG 9.670 -3 (-0,30) -24,64 0,87
ART 1.300 0 (0) -12,40 0,11
BMS 10.430 -70 (-0,67) 14,35 0,81
BSI 45.100 0 (0) 25,33 1,98
BVS 24.439 -161 (-0,65) 9,71 0,76
CSI 30.980 -220 (-0,71) 602,19 2,86
CTS 27.000 +50 (+1,88) 26,48 2,00
DSC 15.991 -109 (-0,68) 18,34 1,48
EVS 8.263 -137 (-1,63) 12,20 0,71
FTS 41.950 +80 (+1,94) 18,23 2,50
HAC 8.600 0 (0) 479,65 0,97
HBS 7.945 -55 (-0,69) 16,42 0,63
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/11/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 23/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 24/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 02/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 02/10/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 02/10/2023

Xem thêm