Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAM 10.600 -30 (-2,75) 13,70 0,54
ABT 33.450 +5 (+0,14) 4,92 0,84
ACL 15.350 +20 (+1,32) 27,15 0,97
AGF 2.719 -181 (-6,24) -5,02 0
ANV 41.100 +130 (+3,26) 19,82 1,83
APT 3.500 0 (0) -0,22 0
ASM 11.200 -40 (-3,44) 10,90 0,48
ATA 1.301 -199 (-13,27) -69,64 0
AVF 556 -44 (-7,33) -0,23 0
BAF 20.900 +5 (+0,23) 17,06 1,57
BLF 0 -3.200 (-100,00) -1,46 0,33
CAD 706 -94 (-11,75) -0,12 0
CAT 16.700 0 (0) 4,82 1,12
CCA 16.400 0 (0) 33,10 0,93
CMX 11.700 0 (0) 18,55 0,83
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 62,60%
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 5,93%
Vietnam Emerging Equity Fund Limited 2,68%
Vietnam Lotus Fund Limited 2,44%
LION Capital Việt Nam Fund 2,15%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 19/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 30/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 29/06/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 27/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 15/02/2023

Xem thêm