Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABS 14.350 +5 (+0,34) 12,45 1,02
BSC 0 -15.500 (-100,00) 70,30 1,28
COM 42.600 0 (0) 11,82 1,33
DGW 30.900 +100 (+3,34) 7,19 1,35
FRT 27.450 +175 (+6,80) 11,61 1,65
MWG 86.100 +60 (+0,70) 9,77 2,91
PET 8.550 +15 (+1,78) 5,85 0,43
PSD 9.475 -225 (-2,32) 5,48 0,83
SBV 10.050 +10 (+1,00) 5,26 0,55
VPG 18.750 +115 (+6,53) 13,81 1,62
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Du lịch Diamond Eco City 23,61%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 23/04/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 03/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 03/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 21/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 22/10/2019

Xem thêm