Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 13.500 +5 (+0,37) 10,43 0,84
HEC 64.500 0 (0) 6,96 0,88
HSA 33.000 0 (0) -3,79 0,91
IPA 13.942 -158 (-1,12) 5,32 0,71
PPE 12.900 +1.100 (+9,32) 34,67 2,23
PPS 0 -12.200 (-100,00) 9,46 0,96
SDC 0 -7.200 (-100,00) 10,32 0,35
TV1 23.388 +288 (+1,25) 9,19 1,66
TV2 51.500 +170 (+3,41) 62,23 2,59
TV4 14.147 -53 (-0,37) 8,82 1,08
TVM 10.100 0 (0) 13,73 0,49
VCT 8.400 0 (0) 25,57 0
VNC 40.284 -1.616 (-3,86) 11,49 1,37
VQC 13.700 +1.500 (+12,30) 4,06 0,54
VTK 93.154 +3.154 (+3,50) 33,62 6,48
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 39,70%
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 24,75%
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 14,35%
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 4,63%
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 3,65%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 22/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 16/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 26/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 24/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 25/10/2023

Xem thêm