Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 8.850 -12 (-1,33) 6,09 0,62
HEC 51.000 0 (0) 5,51 0,76
HSA 51.700 0 (0) -5,93 1,79
IPA 10.808 -92 (-0,84) 22,10 0,60
PPE 8.000 0 (0) 8,58 1,54
PPS 10.700 +700 (+7,00) 8,69 0,85
SDC 0 -8.500 (-100,00) 12,99 0,42
TV1 11.250 -1.250 (-10,00) 25,20 0,98
TV2 22.600 -10 (-0,44) 19,92 1,11
TV4 12.800 -200 (-1,54) 6,10 0,99
TVM 10.000 0 (0) 19,22 0,46
VCT 16.000 0 (0) -26,48 0
VNC 36.375 +1.375 (+3,93) 10,29 1,37
VQC 13.800 0 (0) 3,83 0,54
VTK 20.000 +1.000 (+5,26) 8,20 1,40
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 39,70%
Công ty TNHH Phát triển Đổng Đức 24,75%
Công ty TNHH Phát triển Đồng Thịnh 14,35%
Lan, Wan-Chen 4,89%
Tsai, Hsiu-Li 4,76%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 26/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 17/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 27/10/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 20/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 26/08/2022

Xem thêm