Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần AAV Group (HNX | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGG 20.900 -70 (-3,24) 14,91 0,91
AMD 1.100 0 (0) -1,20 0,10
BCM 55.600 -120 (-2,11) 23,75 2,96
BII 800 0 (0) -0,43 0,09
C21 14.100 0 (0) 22,80 0,42
CCL 7.840 -31 (-3,80) 8,10 0,68
CK8 3.600 0 (0) 4,00 0
CKG 19.850 -10 (-0,50) 13,17 1,37
CLG 700 0 (0) -0,07 0,56
CRE 8.480 -23 (-2,64) 1.962,34 0,70
D2D 43.500 +70 (+1,63) 51,11 1,41
DIG 30.100 -115 (-3,68) 154,61 2,33
DRH 3.950 -15 (-3,65) -5,14 0,32
DTA 4.540 -3 (-0,65) 61,52 0,40
DTD 25.158 -442 (-1,73) 5,67 1,00
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Phạm Thanh Tùng 5,60%
Phạm Đức Văn 4,78%
NGUYỄN TUẤN ANH 4,08%
Nguyễn Sơn Cường 2,27%
Nguyễn Thị Thanh Hương 2,23%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 27/09/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 08/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 08/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 06/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 31/07/2023

Xem thêm