Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (UPCOM | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 14.147 +347 (+2,51) 4,49 0,73
ABW 11.963 +663 (+5,87) 13,82 0,94
APS 15.849 +49 (+0,31) -2,81 1,31
ART 0 -1.300 (-100,00) 3,72 0,11
BMS 8.587 -13 (-0,15) -2,85 0,72
BVS 24.648 +848 (+3,56) 14,72 0,81
CSI 50.670 +1.270 (+2,57) 84,43 4,49
DSC 21.363 -937 (-4,20) 71,17 2,06
EVS 12.843 +443 (+3,57) 126,09 0,71
FTS 29.850 -15 (-0,50) 33,73 1,90
HAC 7.101 +101 (+1,44) -2,70 0,88
HBS 7.236 +236 (+3,37) 50,90 0,60
HCM 27.400 0 (0) 18,07 1,56
IVS 7.176 +76 (+1,07) 26,37 0,68
MBS 18.604 +204 (+1,11) 14,90 1,53
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Thị Bích Tuyên 0%
Đào Thanh Huyền 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 08/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 13/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 10/02/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 10/02/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 09/05/2023

Xem thêm