CTCB2309: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 18 Tháng Mười 2023 09:16:00

CTCB2309: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB/BSC/C/12M/EU/Cash/2023-01 (mã CK: CTCB2309) do Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20231018_20231017-CTCB2309-QD-niem-yet-CW-lan-dau.pdf