GMD: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 28

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 16 Tháng Mười 2023 17:51:00

GMD: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 28

Công ty Cổ phần GEMADEPT thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 28 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231016_20231016-GMD-CBTT-thay-doi-CNDKDN-lan-28.pdf