AGM: CBTT thời gian, địa điểm và thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 16 Tháng Mười 2023 15:33:00

AGM: CBTT thời gian, địa điểm và thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang CBTT thời gian, địa điểm và thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231016_20231014-AGM-CBTT-Thoi-gian-DHCD-BT-va-TB-moi-hop.pdf