BIC: Thông báo thành lập BIC Tràng An, BIC Kiên Giang

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 11 Tháng Mười 2023 16:42:00

BIC: Thông báo thành lập BIC Tràng An, BIC Kiên Giang

Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo thành lập BIC Tràng An, BIC Kiên Giang như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231011_20231011-BIC-Thanh-lap-BIC-Trang-An-BIC-Kien-Giang.pdf