Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.02

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 10 Tháng Mười 2023 17:20:00

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.02

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam công bố báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.02 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20231010_20231010-Chung-quyen.SHB.KIS.M.CA.T.02-BCKQPP-Chao-ban-lan-dau.pdf