EIB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho EIB thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 10 Tháng Mười 2023 14:19:00

EIB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho EIB thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho EIB thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231010_20231010-EIB-NHNN-chap-thuan-thay-doi-dia-diem-PGD-Hoang-Quoc-Viet-CN-Cau-Giay.pdf