EIB: CBTT nhận được công văn của UBCK về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 10 Tháng Mười 2023 11:11:00

EIB: CBTT nhận được công văn của UBCK về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo nhận được công văn của UBCK về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231010_20231009-EIB-Eximbank-nhan-duoc-van-ban-cua-UBCK-NN-ve-tai-lieu-bao-cao-KQ-PHCP-de-tra-co-tuc-cua-EIB.pdf