CMSN2312: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 14 Tháng Chín 2023 09:39:00

CMSN2312: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MSN/VIETCAP/M/Au/T/A6 (mã CK: CMSN2312) do Công ty Cổ phần Chứng khoán VIETCAP phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230914_20230913-CMSN2312-QD-niem-yet-CW-lan-dau.pdf