Cắt margin hai cổ phiếu họ Apec do kiểm toán ý kiến về việc tạm ứng hàng trăm tỷ cho nhân viên

VNE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 11 Tháng Chín 2023 14:31:00

Cả IDJ và API tạm ứng tiền cho nhân viên nhưng kiểm toán không thu thập được số liệu cho thấy số tiền này có được sử dụng đúng mục đích hay không...

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo bổ sung cổ phiếu IDJ của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Nguyên nhân được nêu bởi báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán bán niên 2023 của công ty có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của kiểm toán. Ngày cắt margin có hiệu lực là 12/9/2023.

Cổ phiếu API của Công ty CP Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương cũng bị lọt vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày 11/9 do báo cáo tài chính mẹ và hợp nhất bán niên năm 2023 của công ty này được soát xét bởi Kiểm toán và Tư vấn A&C có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 là số âm.

Về tình hình kinh doanh, với IDJ, 6 tháng năm 2023, IDJ ghi nhận lãi sau thuế 46,5 tỷ đồng giảm 10% so với cùng kỳ, nguyên nhân theo ban lãnh đạo doanh nghiệp do thị trường bất động sản đang chịu nhiều tác động tiêu cực, điều này ảnh hưởng đến công tác bán hàng và doanh số của công ty.

Tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất giữa niên độ 2023, kiểm toán cho hay, tại ngày 30/6/2023, công ty đang thực hiện tạm ứng cho các cá nhân là nhân viên của công ty mẹ với mục đích tạm ứng để thực hiện các giao dịch liên quan đến việc triển khai, đầu tư phát triển dự án tiềm năng với số tiền 209,4 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm lập báo cáo, kiểm toán chưa được cung cấp các tài liệu báo cáo kết quả tạm ứng cũng như các hồ sơ chứng từ hoàn ứng để xác định các khoản tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích. Do đó, kiểm toán không thể đưa ra kết luận về tính hợp lý của số dư tạm ứng tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán cũng như không thể đưa ra kết luận về việc các khoản tạm ứng được sử dụng đúng mục đích đã được phê duyệt.

Về phía IDJ, doanh nghiệp này giải trình đang tiến hành đôn đốc cán bộ nhân viên khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo để hoàn ứng theo đúng quy định.

Với API, tình trạng này diễn ra tương tự. Tại báo cáo tài chính kiểm toán, kiểm toán viên nhấn mạnh, tại ngày 30/6, công ty ứng cho nhân viên của công ty mẹ với mục đích tạm ứng để thực hiện các giao dịch liên quan đến việc triển khai đầu tư phát triển các dự án tiềm năng với số tiền 87,7 tỷ đồng. Tính đến thời điểm lập báo cáo, kiểm toán chưa được cung cấp các tài liệu báo cáo kết quả tạm ứng cũng như các hồ sơ chứng từ hoàn ứng để xác định các khoản tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích. Do đó, kiểm toán không thể đưa ra kết luận về tính hợp lý của số dư tạm ứng tại thời điểm kết thúc kỳ kế toàn cũng như không thể đưa ra kết luận về việc các khoản tạm ứng được sử dụng đúng mục đích đã được phê duyệt.

Tình hình kinh doanh của API. 
Tình hình kinh doanh của API. 

Ngoài ra, trong quý 2/2023, API báo lỗ hợp nhất 9,7 tỷ đồng, công ty mẹ lỗ 525 triệu đồng. Trước đó, báo cáo tự lập của API ghi nhận công ty mẹ lãi 3,5 tỷ đồng. Giải trình sự thay đổi này theo API là do ghi nhận bổ sung các khoản trích lập dự phòng và một số chi phí trong kỳ 6 tháng đầu năm 2023. Tình hình kinh doanh thua lỗ cũng do tình trạng ảnh hưởng xấu của thị trường bất động sản kéo dài đến hết quý 2/2023.

Giải trình về việc tạm ứng, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết đây là tiền tạm ứng cho cán bộ nhân viên đi triển khai dự án tiềm năng, giải phóng mặt bằng các dự án đang thực hiện.

Ngày 7/9 vừa qua, API cũng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt hành chính 60 triệu đồng. Nguyên nhân được nêu là do công bố thông tin không đúng thời hạn quy định.

Trước đó, cổ phiếu khác thuộc họ APEC Group là APS của Công ty CP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương cũng bị HXN cắt margin do bị đưa vào diện cảnh báo đồng thời công ty chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2023. 

Cổ phiếu APS còn vừa bị HNX đưa vào diện cảnh báo do đã chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quá 15 ngày sao với thời hạn quy định. Trong báo cáo tài chính tự lập, APS thể hiện lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu hoạt động đạt 360 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Đặc biệt, Công ty lãi sau thuế 46 tỷ đồng, trong khi nửa năm trước lỗ 304 tỷ đồng.

Khánh Linh