MSB: CBTT chấp thuận chuyển QSH do Công đoàn mua lại ESOP

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Chín 2023 18:02:00

MSB: CBTT chấp thuận chuyển QSH do Công đoàn mua lại ESOP

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam thông báo chấp thuận chuyển QSH do Công đoàn mua lại ESOP như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230908_20230908-MSB-CBTT-CV-chap-thuan-CQSH-CP-ESOP-ve-Cong-doan-MSB.pdf