ILB: Thông báo về ngày ĐKCC trả cổ tức 2022 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 28 Tháng Tám 2023 16:54:00

ILB: Thông báo về ngày ĐKCC trả cổ tức 2022 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC trả cổ tức 2022 bằng tiền đối với Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230828_20230828-ILB-TB-so-1434-NDKCC-tra-co-tuc-nam-2022-bang-tien.pdf