SCD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 25 Tháng Tám 2023 17:20:00

SCD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230825_20230825-SCD-CBTT-thay-doi-GDKKD-lan-thu-14.pdf