SCD: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 25 Tháng Tám 2023 16:29:00

SCD: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã CK: SCD) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230825_20230825-SCD-TB-NDKCC-hop-DHDCD-bat-thuong-nam-2023-va-lay-y-kien-bang-van-ban.pdf