CFPT2306: Thông báo điều chỉnh chứng quyền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 24 Tháng Tám 2023 17:14:00

CFPT2306: Thông báo điều chỉnh chứng quyền

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo điều chỉnh chứng quyền CFPT2306 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230824_20230824-CFPT2306-Dieu-chinh-chung-quyen.pdf