ILB: CBTT ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 24 Tháng Tám 2023 16:42:00

ILB: CBTT ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình CBTT ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230824_20230823-ILB-CBTT-Ngay-DKCC-thuc-hien-quyen-de-chi-tra-co-tuc-2022.pdf