CTCB2306: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 24 Tháng Tám 2023 10:40:00

CTCB2306: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền bảo đảm Chứng quyền TCB-HSC-MET13 (mã CK: CTCB2306) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230824_20230823-CTCB2306-QD-niem-yet-CW-lan-dau.pdf