CFPT2306: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 22 Tháng Tám 2023 17:22:00

CFPT2306: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền bảo đảm Chứng quyền FPT/4M/SSI/C/EU/Cash-14 (mã CK: CFPT2306) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230822_20230822-CFPT2306-QD-niem-yet-CW-lan-dau.pdf