SCD: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền biểu quyết tổ chức ĐHCĐ bất thường và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 18 Tháng Tám 2023 17:11:00

SCD: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền biểu quyết tổ chức ĐHCĐ bất thường và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền biểu quyết tổ chức ĐHCĐ bất thường và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230818_20230818-SCD-TB-chot-NDKCC-hop-DHDCD-bat-thuong-va-lay-y-kien-bang-van-ban.pdf