SCD: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 18 Tháng Tám 2023 14:18:00

SCD: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc đưa cổ phiếu  Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã CK: SCD) vào diện kiểm soát như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230818_20230818-SCD-TB-vv-xu-ly-vi-pham-co-phieu.pdf