SCD: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 18 Tháng Tám 2023 14:11:00

SCD: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định về việc đưa cổ phiếu  Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã CK: SCD) vào diện kiểm soát kể từ ngày 24/08/2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230818_20230818-SCD-QD-dua-co-phieu-vao-dien-kiem-soat.pdf