MSB: Thông báo thay đổi địa điểm PGD Phước Trung

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 17 Tháng Tám 2023 14:49:00

MSB: Thông báo thay đổi địa điểm PGD Phước Trung

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam thông báo thay đổi địa điểm PGD Phước Trung như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230817_20230817-MSB-CBTT-thay-doi-dia-diem-PGD-Phuoc-Trung.pdf