STK: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 21

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 15 Tháng Tám 2023 17:37:00

STK: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 21

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 21 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230815_20230815-STK-Thong-bao-thay-doi-GCNDKDN-lan-thu-21.pdf