VNM: Thông báo điều chỉnh sơ đồ tổ chức và quản lý

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 15 Tháng Tám 2023 10:26:00

VNM: Thông báo điều chỉnh sơ đồ tổ chức và quản lý

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo điều chỉnh sơ đồ tổ chức và quản lý như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230815_20230814-VNM-Dieu-chinh-so-do-to-chuc-va-quan-ly.pdf